ЗАПОСЛЕНИ У КЛИНИЦИ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ (на 01.07.2018.)

Служба за стоматолошку протетику са зубном техником

Проф. др Татјана Пушкар – директор

Проф. др Дубравка Марковић – начелник

Проф. др Љубиша Џамбас

Доц. др Бојана Милекић

Доц. др Бранислава Петронијевић Шарчев

Др сци. Љиљана Страјнић

Др Јована Лабан

Мирјана Ћурчић

Јасмина Милошевић – одговорни зубни техничар

Александар Херман

Иван Зељковић

Зорица Вељковић

Служба за оралну хирургију са операционим блоком и стационаром

Проф. др Синиша Мирковић – начелник

Проф. др Срећко Селаковић

Проф. др Бранислав Бајкин

Проф. др Иван Шарчев

Асист. др Ана Тадић

Живана Николић – одговорна сестра

Јасмина Добановачки

Јелена Борковачки Заклановић

Весна Живанов

Служба за болести зуба и ендодонцију

Проф. др Љубомир Петровић – начелник

Проф. др Лариса Блажић – помоћник директора

Проф. др Ивана Стојшин

Проф. др Игор Стојанац

Доц. др Милан Дробац

Љиљана Игњић – одговорна сестра

Ана Ловре

Служба за пародонтологију и оралну медицину

Проф. др Марија Бокор Братић – начелник

Проф. др Миланко Ђурић – руководилац

Доц. др Ивана Гушић

Сандра Гајић – одговорна сестра

Катарина Станић

Служба за ортопедију вилица са зубном техником

Проф. др Ђорђе Петровић – начелник

Проф. др Предраг Вучинић

Доц. др Стојан Ивић

Јагода Вуковић – одговорна сестра

Мирјана Станишић – одговорни ортодонтски техничар

Тијана Бајандић

Сања Мијушковић

Служба за дечију и превентивну стоматологију

Проф. др Душка Благојевић – начелник

Проф. др Иван Тушек

Проф. др Бојан Петровић

Доц. др Сања Вујков

Др Исидора Нешковић

Биљана Илић – одговорна сестра

Ребека Пади

Зорана Ренчевић

Наташа Мандић

Служба за заједничке стоматолошке послове

Љиљана Радонић – одговорни РТГ техничар

Игор Гашпар

Светлана Милановић

Александра Лалошевић

Мирјана Субашић

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Стеван Драгосављевић – начелник

Нада Туцаков

Миљан Шаранчић

Александар Филипов

Мелита Ђукић

Горан Петровић

Маријана Самарџија