akreditacija

AKREDITOVANI SMO!

Klinika za stomatologiju Vojvodine je uspešno učestvovala u pilotiranju standarda u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite, ekvivalentno akreditaciji zdravstevene ustanove na 3 godine.