24.03.2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Klinici za stomatologiju Vojvodine.

Pravilnik možete pregledati klikom na ovaj link!