Klinika za stomatologiju Vojvodine želi da se zahvali sledećim firmama, udruženjima i osobama:

  1. BTS Uniforme Beograd
  2. Healthcare Europe Ruma
  3. Vizionari Srbije Vojvodine
  4. Novosađanke
  5. Greiner i JP packaging Nova Pazova

HVALA VAM!