Klinika za stomatologiju Vojvodine želi srećan Međunarodni dan medicinskih sestara svim medicinskim i stomatološkim sestrama/tehničarima!

Hvala Vam!