Klinika za stomatologiju Vojvodine želi da se najiskrenije zahvali firmi 3D REPUBLIKA iz Beograda na donaciji pokretne rampe za osobe sa posebnim potrebama i invaliditetom

HVALA VAM!