AKREDITOVANI SMO NA 7 GODINA!

Klinika za stomatologiju Vojvodine je uspešno učestvovala u programu akreditacije zdravstvenih ustanova i dobila akreditaciju na 7 godina!