Ponosni smo da Vas obavestimo da su troje naših kolega dobili priznanje Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za naučnu izuzetnost za oblast medicinskih nauka –  podoblast stomatologije i to:

  1. Prof. dr Bojan Petrović – za prvog po citiranosti istraživača u AP Vojvodini u 2022. godini
  2. Prof. dr Tatjana Puškar – za drugog po citiranosti istraživača u AP Vojvodini u 2022. godini i
  3. Prof. dr Milica Jeremić Knežević – za trećeg po citiranosti istraživača u AP Vojvodini u 2022. godini.

Čestitamo kolege!