Kategorije pacijenata koje se leče na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisane su kategorije pacijenata kojima se na Klinici za stomatologiju Vojvodine pružaju usluge na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja (besplatno-uz uredno overenu zdravstvenu karticu i uput za Kliniku od strane izabranog stomatologa)

Izvod iz Zakona o zdravstvenom osiguranju koji se odnosi na preglede i lečenja bolesti usta i zuba

(Član 63)

Osiguranim licima obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima i to najmanje:

 1. pregled i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilice;
 2. pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja
 3. ukazivanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;
 4. pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, pre transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu;
 5. pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela;
 6. urgentni stomatološki i hirurški pregledi i lečenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;
 7. izrada akrilatne totalne i subtotalne proteze kod osoba starijih od 65 godina života;
 8. neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodonske aparate u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;
 9. izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije, uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje;
 10. pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
 11. pregledi i lečenje bolesti usta i zuba osiguranika iz člana 16. ovog zakona.

Licima iz stava 1. tač. 10) i 11) ovog člana obezbeđuje se pravo na preglede i lečenje bolesti usta i zuba ako su prihodi osiguranog lica ispod cenzusa utvrđenog aktom iz člana 16. stav 2. ovog zakona.