Mesto

Klinike u zdravstvenom sistemu

Klinika za stomatologiju Vojvodine je zdravstvena ustanova koja obavlja visokospecijalizovanu specijalističko – konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz stomatologije. Bavimo se tercijernom zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem i naučnoistraživačkim radom. Mi smo takođe i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Misija

Klinike za stomatologiju Vojvodine

Klinika za stomatologiju Vojvodine je zdravstvena ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova R.S., koja pruža zdravstvene usluge iz oblasti stomatologije na sekundarnom i tercijarnom nivou, primenom savremenih dijagnostičkih i terapijskih procedura i metoda.

Klinika za stomatologiju Vojvodine, kao referentna ustanova na teritoriji Vojvodine i nastavna baza Univerziteta u Novom Sadu obavlja svoju delatnost u oblastima dijagnostike i ranog otkrivanja oboljenja usne duplje, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije i naučnog istraživanja i obrazovanja.

U ovoj ustanovi se aktivno planiraju i sprovode preventivne aktivnosti, kao i terapijske mere sa ciljem da se poboljša nivo oralnog zdravlja stanovništva Vojvodine.

Zdravstvena delatnost Klinike se odvija u okvirima ambulantnog i stacionarnog lečenja.

Klinika teži kontinuiranom poboljšanju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti stomatologije praktičnom primenom najsavremenijih naučnih i tehnoloških dostignuća, nastavnom, naučnoistraživačkom i edukativnom delatnošću, u skladu sa standardima bezbedne zdravstvene zaštite i očuvanja životne sredine.

Sve aktivnosti u Klinici su u saglasnosti sa nacionalnom zdravstvenom politikom.

Neprekidnim razvojem, unapređivanjem svoje delatnosti, poštovanjem zakona i propisa R.S. koji imaju za cilj da garantuju bezbednost svakog pacijenta i osoblja, ustanova ispunjava svoju misiju, odnosno u skladu sa vladajućim naučnim i stručnim stavovima vodi brigu o oralnom zdravlju svojih pacijenata, uz poštovanje njihovih prava i etičkih kodeksa i principa.

Ovde možete preuzeti zvaničan dokument o misiji i viziji Klinike.

Vizija

Klinike za stomatologiju Vojvodine

Postizanje i očuvanje vodeće pozicije među zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa u okruženju uspostavljanjem najviših standarda u obezbeđivanju kvalitetne i bezbedne stomatološke zaštite, uz primenu najsavremenijih preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih metoda, kao i radom u oblasti naučnog istraživanja, nastave i edukacije.

Osnovna ideja vodilja nam je multidisciplinarni pristup u lečenju i efikasan timski rad, uspeh u stručnom i naučnoistraživačkom radu.

Kroz ove delatnosti, vizija je svih zaposlenih da aktivno učestvuju u planiranju i sprovođenju stomatološke zaštite stanovništva Vojvodine, te kontinuiranoj edukaciji postojećih i novih kadrova i van teritorije pokrajine.

Ovde možete preuzeti zvaničan dokument misije i vizije Klinike.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PACIJENTE

Poštovani pacijenti,

obaveštavamo Vas da će Klinika za stomatologiju Vojvodine u periodu od 08.07.2024. do 23.08.2024. godine raditi samo u prepodnevnoj smeni i to od 7:00č do 15:00č svaki radni dan. 

Radno vreme sa pacijentima će u ovom periodu biti radnim danom od 8:00č do 14:00č. 

Hvala Vam na razumevanju!