Služba za stomatološku protetiku sa zubnom tehnikom

predstavlja kliničku i nastavnu jedinicu čija je glavna delatnost zdravstveni rad u izradi stomatoloških zubnih nadoknada. U posebno prijatnoj atmosferi, ljubazno osoblje našeg odelenja će Vam pružiti kompletnu zdravstvenu, protetičko stomatološku uslugu. Takođe, u našoj službi se obavljaju prvi pregledi na Klinici i izrađuje plan terapije za pacijenta.

Služba za stomatološku protetiku sa zubnom tehnikom

Služba za oralnu hirurgiju sa operacionim blokom i stacionarom

nalazi se u sali broj 1 zgrade Klinike za stomatologiju Vojvodine. Sastoji se iz ambulante i dve operacione sale.
U okviru ove službe pružaju se i usluge ugradnje dentalnih implantata.

Služba za oralnu hirurgiju sa operacionim blokom i stacionarom

Služba za bolesti zuba i endodonciju

Oštećenje zuba kao i njihov gubitak predstavlja čest problem humane populacije jer remeti lepotu prirodnog osmeha i dovodi do delimičnog ili potpunog gubitka funkcije žvakanja, gutanja i govora, što utiče na kvalitet života. Zahvaljujući nama, profesionalnom timu službe za Bolesti zuba i endodonciju, možete ponovo uživati u savršenim izgledu i funkciji Vaših zuba uz najviši nivo komfora i kvaliteta usluga kao i korišćenih tehnologija i materijala.

Služba za bolesti zuba i endodonciju

Služba za dečiju i preventivnu stomatologiju

pružaju se specijalističke usluge iz oblasti prevencije, profilakse i terapije oralnih oboljenja dece.

Služba za dečiju i preventivnu stomatologiju

Služba za parodontologiju i oralnu medicinu

predstavlja kliničku i nastavnu jedinicu čija je glavna delatnost zdravstveni rad u oblasti parodontologije i oralne medicine kao i praktična edukacija u dodiplomskoj i specijalističkoj nastavi.

Služba za parodontologiju i oralnu medicinu

Služba za ortopediju vilica sa zubnom tehnikom

Ortopedija vilica (ortodoncija) je prva i najstarija specijalnost u stomatologiji i bavi se izučavanjem bioloških fenomena rasta i razvoja

Služba za ortopediju vilica

Služba zajedničkih stomatoloških poslova

obuhvata Rentgen kabinet i salu za centralnu sterilizaciju.
Rentgen kabinet opremljen je najsavremenijim aparatima iz oblasti medicinsko elektronske dijagnostike. Intraoralno snimanje obuhvata: retroalveolarnu, retrokoronarnu, okluzalnu i aksijalnu tehniku. Pored intraoralnih Rtg snimaka, izrađuju se i panoramski (OPT) i cefalometrijski snimci koji obuhvataju viličnu oblast, maksilarne sinuse i vilične zglobove.

Služba zajedničkih stomatoloških poslova

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

je nemedicinska služba Klinike za stomatologiju Vojvodine. U ovoj službi se obavljaju pravno-kadrovski poslovi, finansijsko-ekonomski poslovi i planiranje, poslovi javnih nabavki i planiranja, informatički poslovi, poslovi magacinskog i kancelarijskog poslovanja, poslovi protivpožarne zaštite i poslovi održavanje higijene.

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove