SLUŽBA ZA

Oralnu hirurgiju sa operacionim blokom i stacionarom

nalazi se u sali broj 1 zgrade Klinike za stomatologiju Vojvodine. Sastoji se iz ambulante i dve operacione sale.

Kategorije pacijenata

Koje se leče na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja

uz uredno overenu zdravstvenu karticu i uput za Kliniku za stomatologiju Vojvodine možete pogledati ovde.

A za pacijente kojima stomatološke usluge nisu pokrivene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, napominjemo da u okviru studentskih vežbi vađenje zuba se radi uz nadzor lekara specijaliste i cena usluge je 50% pune cene.