SLUŽBA ZA

Parodontologiju i oralnu medicinu

predstavlja kliničku i nastavnu jedinicu čija je glavna delatnost zdravstveni rad u oblasti parodontologije i oralne medicine kao i praktična edukacija u dodiplomskoj i specijalističkoj nastavi.

Kategorije pacijenata

Koje se leče na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja

uz uredno overenu zdravstvenu karticu i uput za Kliniku za stomatologiju Vojvodine možete pogledati ovde.