SLUŽBA ZA

Pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

je nemedicinska služba Klinike za stomatologiju Vojvodine. U ovoj službi se obavljaju pravno-kadrovski poslovi, finansijsko-ekonomski poslovi i planiranje, poslovi javnih nabavki i planiranja, informatički poslovi, poslovi magacinskog i kancelarijskog poslovanja, poslovi protivpožarne zaštite, tehnički poslovi i poslovi održavanje higijene…

Služba za

Pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

se bavi i održavanjem ovog web-sajta, postavljanjem svih obaveznih i relevantnih informacija na njega i izradom godišnjeg INFORMATORA.