SLUŽBA ZA

Stomatološku protetiku sa zubnom tehnikom

predstavlja kliničku i nastavnu jedinicu čija je glavna delatnost zdravstveni rad u izradi stomatoloških zubnih nadoknada. U posebno prijatnoj atmosferi, ljubazno osoblje našeg odelenja će Vam pružiti kompletnu zdravstvenu, protetičko stomatološku uslugu. Takođe, na našem odeljenju se obavljaju prvi pregledi na Klinici i izrađuje plan terapije za pacijenta.

Kategorije pacijenata

Koje se leče na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja

uz uredno overenu zdravstvenu karticu i uput za Kliniku za stomatologiju Vojvodine možete pogledati ovde.

Posebne povoljnosti kod plaćanja naših usluga imaju osobe starije od 65 godina i osobe sa posebnim potrebama.