SLUŽBA ZA

Zajedničke stomatološke poslove

obuhvata Rentgen kabinet i salu za sterilizaciju.
Rentgen kabinet opremljen je najsavremenijim aparatima iz oblasti medicinsko elektronske dijagnostike. Intraoralno snimanje obuhvata: retroalveolarnu, retrokoronarnu, okluzalnu i aksijalnu tehniku. Pored intraoralnih Rtg snimaka, izrađuju se i panoramski (OPT) i cefalometrijski snimci koji obuhvataju viličnu oblast, maksilarne sinuse i vilične zglobove.

Kategorije pacijenata

Koje se leče na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja

uz uredno overenu zdravstvenu karticu i uput za Kliniku za stomatologiju Vojvodine možete pogledati ovde.

U okviru studentskih vežbi, neophodna snimanja RTG i OPT snimaka se naplaćuje po sniženim cenama.