Делатност Клинике

Клиника обавља високоспецијализовану специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену делатност на терцијарном нивоу стоматолошке здравствене заштите у оквиру мреже здравствених установа Републичког Фонда за Здравствено Осигурање. Поред тога, Клиника обавља и образовно – наставну и научно – истраживачку делатност у области стоматологије.

 • Поправка зуба и лечење канала корена као и промена испод врха корена
  како одраслих тако и деце
 • Вађење зуба
  и уградња најквалитетнији денталних имплантата
 • Израда зубних протеза
  фиксних и мобилних протетских надокнада
 • Брига о деснима и свим меким ткивима
  у усној дупљи
 • Брига о здрављу како млечних тако и сталних зуба у дечијем узрасту
  у односу на каријес, некариозне промене или трауме зуба при паду детета који су чести у тој животној доби
 • Израда ортодонтских помагала
  укључујући и фиксне ортодонтске апарате и стимулаторе код деце са расцепом усне
 • Санација зуба у општој анестезији
  деце и особа са посебним потребама
 • Израда протетских помагала (оптуратора) код малигнета
  максиофацијалне регије
 • Дигитална РТГ дијагностика -
  ортопантомограм (ОПТ), телерендген, ретроалвеоларни дентални снимци

Здравствена делатност

Клиника пружа превентивне, дијагностичке и терапијске стоматолошке услуге на сва три нивоа здравствене заштите.

Референтна смо установа за стоматолошку здравствену делатност на територији АПВ.

Посебно смо оријентисани ка стоматолошком збрињавању деце и особа са посебним потребама, као пацијентима којима треба посветити посебну пажњу (деца код којих је сарадња немогућа, инфективни пацијенти…)

Наставна делатност

Клиника за стоматологију Војводине је наставна база Медицинског факултет Нови Сад.

На Клиници се обавља настава на основним (додипломским) студијама као и последипломска наставу (докторске студије и специјализације)

Настава се обавља како на матерњем тако и на енглеском језику.

 • Интегрисане основне и дипломске академске студије стоматологије - мастер
  трају 4.455 часова (4.275 активне наставе и 150 часова за израду завршног рада) током 10 семестара теоријске и практичне наставе, самосталног рада и праксе у  здравственим установама, што се вреднује са 300 бодова.
 • Предавања и вежбе се одржавају на Клиници
  у амфитеатру, у специјално прилагођеним салама за студентске вежбе као и на самим оделењима Клинике
 • Библиотека Клинике
  поседује сву неопходну литературу за будуће стоматологе

Научна делатност

Клиника се такође бави савременим научно-истраживачким радом и клиничким истраживањима, организацијом програма континуиране едукације као и учешћем у пројектима на домаћем, регионалном и међународном нивоу.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PACIJENTE

Poštovani pacijenti,

obaveštavamo Vas da će Klinika za stomatologiju Vojvodine u periodu od 08.07.2024. do 23.08.2024. godine raditi samo u prepodnevnoj smeni i to od 7:00č do 15:00č svaki radni dan. 

Radno vreme sa pacijentima će u ovom periodu biti radnim danom od 8:00č do 14:00č. 

Hvala Vam na razumevanju!