ЗАПОСЛЕНИ У КЛИНИЦИ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ (на 31.12.2021.)

Служба за стоматолошку протетику са зубном техником

Проф. др Татјана Пушкар – директор

Проф. др Дубравка Марковић – начелник

Проф. др Љубиша Џамбас

Проф. др Бранислава Петронијевић Шарчев

Проф. др Бојана Милекић

Др сци. Љиљана Страјнић

Асист. др Јована Лабан Терзија

Мирјана Ћурчић – одговорна стоматолошка сестра

Катарина Жигић

Александар Херман – одговорни зубни техничар

Јасмина Милошевић

Зорица Вељковић

Служба за оралну хирургију са операционим блоком и стационаром

Проф. др Синиша Мирковић – начелник

Проф. др Срећко Селаковић

Проф. др Бранислав Бајкин

Проф. др Иван Шарчев

Асист. др Ана Тадић

Јасмина Добановачки – одговорна сестра

Јелена Борковачки Заклановић

Наташа Мандић

Служба за болести зуба и ендодонцију

Проф. др Љубомир Петровић – начелник

Проф. др Лариса Блажић – помоћник директора

Проф. др Ивана Стојшин

Проф. др Игор Стојанац

Проф. др Милан Дробац

Љиљана Игњић – одговорна сестра

Ана Ловре

Служба за пародонтологију и оралну медицину

Проф. др Марија Бокор Братић – начелник

Проф. др Миланко Ђурић – руководилац

Проф. др Ивана Гушић

Сандра Гајић – одговорна сестра

Светлана Милановић

Служба за ортопедију вилица са зубном техником

Проф. др Ђорђе Петровић – начелник

Проф. др Предраг Вучинић

Доц. др Стојан Ивић

Јагода Вуковић – одговорна сестра

Мирјана Станишић – одговорни ортодонтски техничар

Тијана Бајандић

Сања Мијушковић

Служба за превентивну и дечију стоматологију

Проф. др Душка Благојевић – начелник

Проф. др Иван Тушек

Проф. др Бојан Петровић

Проф. др Сања Вујков

Асист. Др Исидора Нешковић

Др сци. Јелена Комшић

Биљана Илић – одговорна сестра

Ребека Вукосављевић

Живана Николић

Зорана Ренчевић

Служба за заједничке стоматолошке послове

Љиљана Радонић – одговорни РТГ техничар

Игор Гашпар

Мирјана Субашић

Зорица Мишковић

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Стеван Драгосављевић – начелник

Нада Туцаков

Миљан Шаранчић

Јела Костић

Александар Филипов

Мелита Ђукић

Горан Петровић

Мира Ђурић

Драгица Маћешић