Контакт

Интересујете се за термин за преглед, имате питање, сугестију…

Контактирајте нас

0 + 1 = ?

На располагању смо Вам

Наши контакт подаци су

Хајдук Вељкова 12, 
21102 Нови Сад, Србија

klistons@gmail.com

За пацијенте/Централа (+381) 021/661-22-22

Рачуноводство (+381) 021/526-120

Факс (+381) 021/661-33-62

www.kzsv.rs

Радно време Клинике за стоматологију Војводине:

Понедељак-петак

Рад са пацијентима:

од 07:30 до 18:30

Администрација:

oд 07:00 до 15:00

Телефонски

Локали на Клиници за стоматологију Војводине

Локали стоматолошких служби:

локал 13 – РТГ кабинет
локал 16 – Служба за болести зуба
локал 17 – Служба за дечију и превентивну стоматологију
локал 20 – Зубнотехнички лабораторијум
локал 21 – Служба за оралну хирургију
локал 22 – Служба за ортопедију вилица (ортодонција)
локал 25 – Служба за стоматолошку протетику и прве прегледе
локал 28 – Служба за пародонтологију и оралну медицину

Локали кабинета:

локал 12 – кабинет Проф. др Дубравке Марковић
локал 15 – кабинет Проф. др Ђорђа Петровића и Проф. др Предрага Вучинића
локал 18 – кабинет главне сестре
локал 19 – кабинет др сци. Љиљане Страјнић и др сци. Ивана Тушека
локал 23 – кабинет помоћника директора Проф. др Ларисе Блажић
локал 26 – кабинет директора Проф. др Татјане Пушкар
локал 27 – кабинет Проф. др Бојане Милекић и Проф. др Браниславе Петронијевић Шарчев
локал 29 – кабинет Проф. др Љубише Џамбаса, Проф. др Миланка Ђурића и Проф. др Иване Гушић
локал 30 – кабинет Проф. др Синише Мирковића
локал 31 – кабинет Проф. др Иване Стојшин и Проф. др Сање Вујков

Локали немедицинских служби:

локал 11 – Благајна/портирница
локал 14 – Канцеларија правника и информатичара
локал 24 – Канцеларија рачуноводства