Место

Клинике у здравственом систему

Клиника за стоматологију Војводине је здравствена установа која обавља високоспецијализовану специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену делатност из стоматологије. Бавимо се терцијерном здравственом заштитом, образовањем и научноистраживачким радом. Ми смо такође и наставна база Медицинског факултета у Новом Саду.

Мисија

Клинике за стоматологију Војводине

Клиника за стоматологију Војводине је здравствена установа секундарног ии терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа Р.С., која пружа здравствене услуге из области стоматологије на секундарном и терцијарном нивоу, применом савремених дијагностичких и терапијских процедура и метода.

Клиника за стоматологију Војводине, као референтна установа на територији Војводине и наставна база Универзитета у Новом Саду обавља своју делатност у областима дијагностике и раног откривања обољења усне дупље, дијагностике, лечења и рехабилитације и научног истраживања и образовања.

У овој установи се активно планирају и спроводе превентивне активности, као и терапијске мере са циљем да се побољша ниво оралног здравља становништва Војводине.

Здравствена делатност Клинике се одвија у оквирима амбулантног и стационарног лечења.

Клиника тежи континуираном побољшању квалитета пружања здравствених услуга из области стоматологије практичном применом најсавременијих научних и технолошких достигнућа, наставном, научноистраживачком и едукативном делатношћу, у складу са стандардима безбедне здравствене заштите и очувања животне средине.

Све активности у Клиници су у сагласности са националном здравственом политиком.

Непрекидним развојем, унапређивањем своје делатности, поштовањем закона и прописа Р.С. који имају за циљ да гарантују безбедност сваког пацијента и особља, установа испуњава своју мисију, односно у складу са владајућим научним и стручним ставовима води бригу о оралном здрављу својих пацијената, уз поштовање њихових права и етичких кодекса и принципа.

Овде можете преузети званичан документ мисије и визије Клинике.

Визија

Клинике за стоматологију Војводине

Постизање и очување водеће позиције међу здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа у окружењу успостављањем највиших стандарда у обезбеђивању квалитетне и безбедне стоматолошке заштите, уз примену најсавременијих превентивних, дијагностичких и терапијских метода, као и радом у области научног истраживања, наставе и едукације.

Основна идеја водиља нам је мултидисциплинарни приступ у лечењу и ефикасан тимски рад, успех у стручном и научноистраживачком раду.

Кроз ове делатности, визија је свих запослених да активно учествују у планирању и спровођењу стоматолошке заштите становништва Војводине, те континуираној едукацији постојећих и нових кадрова и ван територије покрајине.

Овде можете преузети званичан документ мисије и визије Клинике.