Дођите да се упознамо

О нама

Лепота осмеха је део лепоте сваке личности и огледало одговорности самих према себи. Будите одговорни. Дозволите да Вам помогнемо, да сачувате своје здравље и осмех. Ваш став а наше знање и вештина подариће шармантност Вашем осмеху.

92.000

Пружених услуга годишње

10.500

Лечених пацијената годишње

29 Стоматолога

који раде за Вас

Више од 40

година искуства

Да Вам се представимо

О Клиници за стоматологију Војводине

Динамичним развојем зубно-здравствене службе у Војводини указала се потреба и створени су услови за оснивање високо школске установе за усавршавање стручних кадрова као и за едукацију нових стоматолога.

По иницијативи

Покрајинског Извршног Већа

1976. године Раднички савет Медицинског факултета је донео одлуку о формирању Стоматолошког одсека. Одмах је извршен избор првог редовног професора по позиву, академика Данила Брановачког, учесника у оснивању Стоматолошког факултета у Београду, Нишу и Приштини.

Први руководилац Стоматолошког одсека је био

академик Данило Брановачки

До децембра месеца 1979 године Стоматолошки одсек је у саставу ООУР Института претклиничких дисциплина , када се организује као ООУР Институт за стоматологију. Одлуком Скупштине АП Војводине од 09. 05. 1991. год. оснива се Клиника за стоматологију која је уврштена у план мреже здравствених установа 21.07. 1992. год. одлуком Скупштине Републике Србије. Клиника за стоматологију Војводине је наставна база Медицинског факултета од 01. 08. 1991. год.

 

Директор Клинике за стоматологију је

Проф. др Татјана Пушкар

Решењем Покрајинске Владе 022-149/2017 од 22.02.2017.године, Проф. др Татјана Пушкар је именована за в.д. Директора Клинике за стоматологију Војводине.

Клиника за стоматологију Војводине тренутно (30.06.2022. године) има 64 запослених.