Изјава о заштити података о личности

Клиника за стоматологију Војводине поздравља Вашу посету нашој wеб страници. Ми озбиљно приступамо заштити Ваших података о личности у жељи да се осећате сигурно док боравите на нашој Интернет страници.
Нашом Изјавом о заштити података о личности желели бисмо да Вас обавестимо о томе које информације прикупљамо приликом Ваше посете нашој wеб странци и како се исте користе.

Прикупљање и обрада општих информација

Приликом Ваше посете нашој wеб страници, аутоматски се прикупљају опште информације које се не користе као подаци о личности (што значи да се те информације не региструју). Wеб сервери који се користе у ту сврху аутоматски прикупљају следеће податке: име Вашег Интернет провајдера, wеб страницу са које сте нас посетили, wеб странице које посећујете док сте на нашој страници, Вашу ИП адресу. Ове информације се анализирају у анонимном облику и искључиво се користе ради усавршавања наше wеб странице у погледу атрактивности, садржаја и функционалности.

Прикупљање и обрада података о личности

Сврха прикупљања података јесте пружење могућности посетиоцима wеб странице да се путем контакт форме обрате Клиници за стоматологију Војводине. Подаци о личности се прикупљају само ако су нам достављени приликом попуњавања формулара контакт форме. Том приликом посетилац наше wеб презентације даје пристанак на овакав начин прикупљања података о личности, у складу са позитивним прописима о заштити података о личности.  Начин коришћења информација прикупљених путем контакт форме је такав да исти остају код нас, на е-маил серверу. Ваше податке о личности ни на који начин нећемо прослеђивати трећим лицима ни ми ни особе које поступају по нашим инструкцијама.

Право на исправку и обавештавање о обради података и опозив пристанка за обраду података о личности

Имате право да проверите, исправите, допуните, ажурирате или бришете податке које у вези са Вама чува руковалац подацима, ако су по Вашем мишљењу застарели или нетачни. У ту сврху довољно је да пошаљете е-маил на адресу наведену у контакт форми или особи задуженој за обраду података (адреса и е-маил адреса наведени су на страни Конакт). Посетилац wеб странице има право да у свако доба опозове пристанак за обраду података о личности. У ту сврху довољно је да пошаљете е-маил на адресу наведену у импринту или лицу задуженом за заштиту података о личности (адреса и е-маил адреса наведени на страници Контакт). Посетилац wеб странице има право да захтева од руковаоца подацима да га истинито и потпуно обавести о обради податка о личности, да изврши увид у прикупљене податке који се на њега односе, и да их копира, у складу са позитивним прописима о заштити података о личности. Руковалац подацима је дужан да захтев за обавештавање и увид реши без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења.

Чување података

Ваше податке о личности чувамо онолико времена колико траје пружање услуге коју сте затражили или за коју сте нам дали одобрење, под условом да то није у супротности са позитивним прописима о заштити података о личности.

Cookies (колачићи)

На нашој wеб страници тренутно користимо cookies (колачићи), али се трудимо да њихово коришћење у одређеним областима wеб странице ограничимо само на краткотрајне колачиче за побољшање Вашег искуства посете или ако је потребно за апликацију или услугу које пружамо, што значи да користимо само неопходне, функционалне колачиће, а не користимо аналитичке нити маркетиншке колачиће.

Безбедност

Клиника за стоматологију Војводине, односно руковалац подацима, предузима техничке, кадровске и организационе мере безбедности да би заштитила информације које сте учинили доступним од ненамерне или намерне злоупотребе, губитка, уништавања, промена или приступа истим од стране неовлашћених лица. У случају прикупљања и обраде података о личности, информације ће бити прослеђиване у кодираном облику (енкрипција, SSL сертификат и сл.) да би се спречила њихова злоупотреба од стране трећих лица. Наше мере безбедности података стално се проверавају у складу са техничким достигнућима.

Контакт

Ако имате проблем, питање или идеју, молимо Ва да се обратите лицу које је задужено – лице за заштиту података о личности, који ће Вам са задовољством помоћи. Код нас, то је дипл. правник Миљан Шаранчић, а можете га контактирати путем контакт форме или неким од облика телефонске комуникације наведеним у контакт страници.

Услед непрекидног развоја Интернета неопходно је да нашу Изјаву о заштити података о личности прилагођавамо с времена на време. Задржавамо право да у сваком тренутку вршимо адекватне измене, такође и у случају промена позитивних прописа.