Служба за стоматолошку протетику са зубном техником

представља клиничку и наставну јединицу чија је главна делатност здравствени рад у изради стоматолошких зубних надокнада. У посебно пријатној атмосфери, љубазно особље нашег оделења ће Вам пружити комплетну здравствену, протетичко стоматолошку услугу. Такође, у нашој служби се обављају први прегледи на Клиници и израђује план терапије за пацијента.

Служба за стоматолошку протетику са зубном техником

 

Служба за оралну хирургију са операционим блоком и стационаром

налази се у сали број 1 зграде Клинике за стоматологију Војводине. Састоји се из амбуланте и две операционе сале.
У оквиру ове службе пружају се и услуге уградње денталних имплантата.

Служба за оралну хирургију са операционим блоком и стационаром

Служба за болести зуба и ендодонцију

Оштећење зуба као и њихов губитак представља чест проблем хумане популације јер ремети лепоту природног осмеха и доводи до делимичног или потпуног губитка функције жвакања, гутања и говора, што утиче на квалитет живота. Захваљујући нама, професионалном тиму службе за Болести зуба и ендодонцију, можете поново уживати у савршеним изгледу и функцији Ваших зуба уз највиши ниво комфора и квалитета услуга као и коришћених технологија и материјала.

 

Служба за болести зуба и ендодонцију

Служба за дечију и превентивну стоматологију

пружају се специјалистичке услуге из области превенције, профилаксе и терапије оралних обољења деце.

 

Служба за дечију и превентивну стоматологију

Служба за пародонтологију и оралну медицину

представља клиничку и наставну јединицу чија је главна делатност здравствени рад у области пародонтологије и оралне медицине као и практична едукација у додипломској и специјалистичкој настави.

Служба за пародонтологију и оралну медицину

Служба за ортопедију вилица са зубном техником

Ортопедија вилица (ортодонција) је прва и најстарија специјалност у стоматологији и бави се изучавањем биолошких феномена раста и развоја

 

Служба за ортопедију вилица

Служба заједничких стоматолошких послова

обухвата Рентген кабинет и салу за централну стерилизацију.
Рентген кабинет опремљен је најсавременијим апаратима из области медицинско електронске дијагностике. Интраорално снимање обухвата: ретроалвеоларну, ретрокоронарну, оклузалну и аксијалну технику. Поред интраоралних Ртг снимака, израђују се и панорамски (ОПТ) и цефалометријски снимци који обухватају виличну област, максиларне синусе и виличне зглобове.

Служба заједничких стоматолошких послова

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

је немедицинска служба Клинике за стоматологију Војводине. У овој служби се обављају правно-кадровски послови, финансијско-економски послови и планирање, послови јавних набавки и планирања, информатички послови, послови магацинског и канцеларијског пословања, послови противпожарне заштите и послови одржавање хигијене.

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове