СЛУЖБА ЗА

Дечију и превентивну стоматологију

пружају се специјалистичке услуге из области превенције, профилаксе и терапије оралних обољења деце.

 

Категорије пацијената

Које се лече на терет обавезног здравственог осигурања

уз уредно оверену здравствену картицу и упут за Клинику за стоматологију Војводине можете погледати овде.

Служба за дечију и превентивну стоматологију пружа углавном све услуге на терет обавезног здравственог осигурања, јер су пацијенти деца и особе са посебним потребама.