СЛУЖБА ЗА

Заједничке стоматолошке послове

обухвата Рентген кабинет и салу за стерилизацију.
Рентген кабинет опремљен је најсавременијим апаратима из области медицинско електронске дијагностике. Интраорално снимање обухвата: ретроалвеоларну, ретрокоронарну, оклузалну и аксијалну технику. Поред интраоралних Ртг снимака, израђују се и панорамски (ОПТ) и цефалометријски снимци који обухватају виличну област, максиларне синусе и виличне зглобове.

Категорије пацијената

Које се лече на терет обавезног здравственог осигурања

уз уредно оверену здравствену картицу и упут за Клинику за стоматологију Војводине можете погледати овде.

У оквиру студентских вежби, неопходна снимања РТГ и ОПТ снимака се наплаћује по сниженим ценама.