СЛУЖБА ЗА

Оралну хирургију са операционим блоком и стационаром

налази се у сали број 1 зграде Клинике за стоматологију Војводине. Састоји се из амбуланте и две операционе сале.

Kategorije pacijenata

Које се лече на терет обавезног здравственог осигурања

уз уредно оверену здравствену картицу и упут за Клинику за стоматологију Војводине можете погледати овде.

А за пацијенте којима стоматолошке услуге нису покривене обавезним здравственим осигурањем, напомињемо да у оквиру студентских вежби вађење зуба се ради уз надзор лекара специјалисте и цена услуге је 50% пуне цене.