СЛУЖБА ЗА

Ортопедију вилица са зубном техником

Ортопедија вилица (ортодонција) је прва и најстарија специјалност у стоматологији и бави се изучавањем биолошких феномена раста и развоја.

 

Категорије пацијената

Које се лече на терет обавезног здравственог осигурања

уз уредно оверену здравствену картицу и упут за Клинику за стоматологију Војводине можете погледати овде.

Фиксни ортодонтски апарати се израђују на терет обавезног здравственог осигурања само у оквиру преоперативног и постоперативног третмана код особа са урођеним и теже стеченим деформацијама лица и вилица, као и са оперисаним расцепима усне, алвеоларног гребена и непца. У осталим случајевима се наплаћују!