СЛУЖБА ЗА

Пародонтологију и оралну медицину

представља клиничку и наставну јединицу чија је главна делатност здравствени рад у области пародонтологије и оралне медицине као и практична едукација у додипломској и специјалистичкој настави.

Категорије пацијената

Које се лече на терет обавезног здравственог осигурања

уз уредно оверену здравствену картицу и упут за Клинику за стоматологију Војводине можете погледати овде.