СЛУЖБА ЗА

Правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

је немедицинска служба Клинике за стоматологију Војводине. У овој служби се обављају правно-кадровски послови, финансијско-економски послови и планирање, послови јавних набавки и планирања, информатички послови, послови магацинског и канцеларијског пословања, послови противпожарне заштите, технички послови и послови одржавање хигијене…

Служба за

Правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

се бави и одржавањем овог wеб-сајта, постављањем свих обавезних и релевантних информација на њега и израдом годишњег ИНФОРМАТОРА.