УПРАВА

В.Д. Директор

Проф. др Татјана Пушкар

Помоћник директора за образовну и научно-истраживачку делатност

Проф. др Лариса Блажић

УПРАВНИ ОДБОР

Председник Упрваног одбора

Асист. др Весна Павловић – специјалиста педијатрије-неонатологије из Новог Сада

Чланови

Асист. др Милош Пантелић – специјалиста гинекологије и акушерства из Новог Сада

Др Никола Комазец – специјалиста радиологије из Новог Сада

Светлана Бобак – струковна медицинска сестра из Футога

Проф. др Синиша Мирковић – специјалиста оралне хирургије из Новог Сада

Доц. др Бојана Милекић – специјалиста стоматолошке протетике из Новог Сада

Доц. др Ивана Гушић – специјалиста пародонтологије и оралне медицине из Новог Сада

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник Надзорног одмора

Тибор Хорват – дипл. ецц. из Новог Сада

Чланови

Др Милена Домоњи – доктор стоматологије из Новог Сада

Др Славко Радоњић – доктор медицине из Новог Сада

Доц. др Бранислава Петронијевић – специјалиста стоматолошке протетике из Сремских Карловаца

Доц. др Сања Вујков – специјалиста дечије и превентивне стоматологије из Новог Сада

ЕТИЧКИ ОДБОР

Председник Етичког одбора

Доц. др Бојана Милекић – специјалиста стоматолошке протетике

Чланови

Проф. др Бранислав Бајкин – специјалиста оралне хирургије

Проф. др Милан Дробац – специјалиста болести зуба и ендодонције

Доц. др Стојан Ивић – специјалиста ортопедије вилица

Доц. др Сања Вујков – специјалиста дечије и превентивне стоматологије

Асист. др Јована Лабан Терзија – доктор стоматологије

Миљан Шаранчић – дипломирани правник

СТРУЧНИ САВЕТ

Председник Стручног одбора

Проф. др Лариса Блажић– специјалиста болести зуба и ендодонције

Чланови

Проф. др Душка Благојевић -специјалиста дечије и превентиве стоматологије

Проф. др Марија Бокор-Братић – специјалиста пародонтологије и оралне медицине

Проф. др Предраг Вучинић – специјалиста ортопедије вилица

Проф. др Иван Шарчев – специјалиста оралне хирургије

Проф. др Игор Стојанац – специјалиста болести зуба и ендодонције

Проф. др Дубравка Марковић – специјалиста стоматолошке протетике

Весна Русован, главна сестра

НАЧЕЛНИЦИ СЛУЖБИ

Начелник Службе за болести зуба и ендодонцију

  • Проф. др Љубомир Петровић – специјалиста болести зуба и ендодонције

Начелник Службе за дечију и превентивну стоматологију

  • Проф. др Душка Благојевић – специјалиста дечије и превентиве стоматологије

Начелник Службе за пародонтологију и оралну медицину

  • Проф. др Марија Бокор-Братић – специјалиста пародонтологије и оралне медицине

Начелник Службе за оралну хирургију са операционим блоком и стационаром

  • Проф. др Синиша Мирковић – специјалиста оралне хирургије

Начелник Службе за ортопедију вилица

  • Проф. др Ђорђе Петровић – специјалиста ортопедије вилица

Начелник Службе за стоматолошку протетику са зубном техником

  • Проф. др Дубравка Марковић – специјалиста стоматолошке протетике

Начелник Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

  • Стеван Драгосављевић, дипл. инг. електротехнике и рачунарства – мастер