Категорије пацијената које се лече на терет обавезног здравственог осигурања

Законом о здравственом осигурању дефинисане су категорије пацијената којима се на Клиници за стоматологију Војводине пружају услуге на терет обавезног здравственог осигурања (бесплатно-уз уредно оверену здравствену картицу и упут за Клинику од стране изабраног стоматолога)

Извод из Закона о здравственом осигурању који се односи на прегледе и лечења болести уста и зуба

(Члан 63)

Осигураним лицима обезбеђују се прегледи и лечења болести уста и зуба у амбулантно-поликлиничким и стационарним условима и то најмање:

 1. преглед и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања а најкасније до навршених 26 година живота, старијих лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилице;
 2. прегледи и лечење болести уста и зуба, изузев протетског збрињавања, код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја
 3. указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле;
 4. прегледи и лечење болести уста и зуба, изузев протетског збрињавања, пре трансплантације бубрега, односно операција на срцу;
 5. прегледи и лечење болести уста и зуба у оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалног предела;
 6. ургентни стоматолошки и хируршки прегледи и лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију остеосинтетским материјалом;
 7. израда акрилатне тоталне и субтоталне протезе код особа старијих од 65 година живота;
 8. неопходан стоматолошки третман, укључујући и фиксне ортодонске апарате у оквиру преоперативног и постоперативног третмана код особа са урођеним и стеченим тежим деформитетом лица и вилице;
 9. израда протетских надокнада лица и вилице (интраоралне постресекционе протезе и протезе лица) у оквиру посттуморске рехабилитације и реконструкције, укључујући и имплантате за њихово учвршћивање;
 10. прегледи и лечење болести уста и зуба код лица код којих је у току живота због обољења или повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да самостално обављају активности свакодневног живота;
 11. прегледи и лечење болести уста и зуба осигураника из члана 16. овог закона.

Лицима из става 1. тач. 10) и 11) овог члана обезбеђује се право на прегледе и лечење болести уста и зуба ако су приходи осигураног лица испод цензуса утврђеног актом из члана 16. став 2. овог закона.