UPRAVA

V.D. Direktor

Prof. dr Tatjana Puškar

Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost

Prof. dr Larisa Blažić

UPRAVNI ODBOR

Predsednik Uprvanog odbora

Doc. dr Vesna Pavlović – specijalista pedijatrije-neonatologije iz Novog Sada

Članovi

Asist. dr Miloš Pantelić – specijalista ginekologije i akušerstva iz Novog Sada

Dr Nikola Komazec – specijalista radiologije iz Novog Sada

Prof. dr Siniša Mirković – specijalista oralne hirurgije iz Novog Sada

Prof. dr Bojana Milekić – specijalista stomatološke protetike iz Novog Sada

NADZORNI ODBOR

Predsednik Nadzornog odmora

Prof. dr Jasna Mihajlović – doktor medicine – specijalista nuklearne medicine

Članovi

Dr Svetlana Rajak – doktor medicine iz Novog Sada

Dr Kosana Mitrović – doktor medicine – internista iz Novog Sada

Prof. dr Branislava Petronijević Šarčev – specijalista stomatološke protetike iz Novog Sada

Prof. dr Sanja Vujkov – specijalista dečije i preventivne stomatologije iz Novog Sada

ETIČKI ODBOR

Predsednik Etičkog odbora

Prof. dr Bojana Milekić – specijalista stomatološke protetike

Članovi

Prof. dr Branislav Bajkin– specijalista oralne hirurgije

Prof. dr Milan Drobac – specijalista bolesti zuba i endodoncije

Prof. dr Stojan Ivić – specijalista ortopedije vilica

Prof. dr Sanja Vujkov – specijalista dečije i preventivne stomatologije

Asist. dr Jovana Laban Terzija – doktor stomatologije

Miljan Šarančić – diplomirani pravnik

STRUČNI SAVET

Predsednik Stručnog odbora

Prof. dr Larisa Blažić– specijalista bolesti zuba i endodoncije

Članovi

Prof. dr Duška Blagojević -specijalista dečije i preventive stomatologije

Prof. dr Marija Bokor-Bratić – specijalista parodontologije i oralne medicine

Prof. dr Predrag Vučinić – specijalista ortopedije vilica

Prof. dr Ivan Šarčev – specijalista oralne hirurgije

Prof. dr Igor Stojanac – specijalista bolesti zuba i endodoncije

Prof. dr Dubravka Marković – specijalista stomatološke protetike

Vesna Rusovan, glavna sestra

NAČELNICI SLUŽBI

Načelnik Službe za bolesti zuba i endodonciju

  • Prof. dr Ljubomir Petrović – specijalista bolesti zuba i endodoncije

Načelnik Službe za dečiju i preventivnu stomatologiju

  • Prof. dr Duška Blagojević – specijalista dečije i preventive stomatologije

Načelnik Službe za parodontologiju i oralnu medicinu

  • Prof. dr Marija Bokor-Bratić – specijalista parodontologije i oralne medicine

Načelnik Službe za oralnu hirurgiju sa operacionim blokom i stacionarom

  • Prof. dr Siniša Mirković – specijalista oralne hirurgije

Načelnik Službe za ortopediju vilica

  • Prof. dr Đorđe Petrović – specijalista ortopedije vilica

Načelnik Službe za stomatološku protetiku sa zubnom tehnikom

  • Prof. dr Dubravka Marković – specijalista stomatološke protetike

Načelnik Službe za zajedničke stomatološke poslove

  • Prof. dr Bojana Milekić – specijalista stomatološke protetike

Načelnik Službe za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

  • Stevan Dragosavljević, dipl. ing. elektrotehnike i računarstva – master