ZAPOSLENI U KLINICI ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE (na 01.08.2023.)

Prof. dr Tatjana Puškar – direktor

Prof. dr Dubravka Marković – načelnik

Prof. dr Ljubiša Džambas

Prof. dr Branislava Petronijević Šarčev

Prof. dr Bojana Milekić

Dr sci. Ljiljana Strajnić

Asist. dr Jovana Laban Terzija

Mirjana Ćurčić – odgovornа stomatološka sestra

Sonja Cucić

Vesna Kvrgić

Aleksandar Herman – odgovorni zubni tehničar

Jasmina Milošević

Zorica Veljković

Prof. dr Siniša Mirković – načelnik

Prof. dr Srećko Selaković

Prof. dr Branislav Bajkin

Prof. dr Ivan Šarčev – šef kabineta

Asist. dr Ana Tadić

Jasmina Dobanovački – odgovorna sestra

Jelena Borkovački Zaklanović

Ivana Milinković

Prof. dr Ljubomir Petrović – načelnik

Prof. dr Larisa Blažić – pomoćnik direktora

Prof. dr Ivana Stojšin

Prof. dr Igor Stojanac

Prof. dr Milan Drobac

Ljiljana Ignjić – odgovorna sestra

Ana Lovre

Jelena Opačić

Prof. dr Marija Bokor Bratić – načelnik

Prof. dr Milanko Đurić – šef kabineta

Prof. dr Ivana Gušić

Sandra Gajić – odgovorna sestra

Jelena Simin

Prof. dr Đorđe Petrović – načelnik

Prof. dr Predrag Vučinić

Doc. dr Stojan Ivić

Katarina Žigić – odgovorna sestra

Mirjana Stanišić – odgovorni ortodontski tehničar

Tijana Bajandić

Sanja Mijušković

Prof. dr Duška Blagojević – načelnik

Prof. dr Bojan Petrović

Prof. dr Sanja Vujkov

Asist. dr Isidora Nešković

Аsist. dr Jelena Komšić

Dr Sci. Ivan Tušek

Biljana Ilić – odgovorna sestra

Rebeka Vukosavljević

Živana Nikolić

Zorana Renčević

Igor Gašpar – odgovorni RTG tehničar

Mirjana Subašić

Ivana Kovač

Zorica Mišković Labanac

Stevan Dragosavljević – načelnik

Nada Tucakov

Miljan Šarančić

Stevan Krstić – šef računovodstva

Nevenka Mumović

Melita Đukić

Goran Petrović

Dragica Maćešić

Dragana Knežević

Sunčica Stojanović