ZAPOSLENI U KLINICI ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE (na 31.12.2021.)

Služba za stomatološku protetiku sa zubnom tehnikom

Prof. dr Tatjana Puškar – direktor

Prof. dr Dubravka Marković – načelnik

Prof. dr Ljubiša Džambas

Prof. dr Branislava Petronijević Šarčev

Prof. dr Bojana Milekić

Dr sci. Ljiljana Strajnić

Asist. dr Jovana Laban Terzija

Mirjana Ćurčić – odgovornа stomatološka sestra

Katarina Žigić

Aleksandar Herman – odgovorni zubni tehničar

Jasmina Milošević

Zorica Veljković

Služba za oralnu hirurgiju sa operacionim blokom i stacionarom

Prof. dr Siniša Mirković – načelnik

Prof. dr Srećko Selaković

Prof. dr Branislav Bajkin

Prof. dr Ivan Šarčev

Asist. dr Ana Tadić

Jasmina Dobanovački – odgovorna sestra

Jelena Borkovački Zaklanović

Nataša Mandić

Služba za bolesti zuba i endodonciju

Prof. dr Ljubomir Petrović – načelnik

Prof. dr Larisa Blažić – pomoćnik direktora

Prof. dr Ivana Stojšin

Prof. dr Igor Stojanac

Prof. dr Milan Drobac

Ljiljana Ignjić – odgovorna sestra

Ana Lovre

Služba za parodontologiju i oralnu medicinu

Prof. dr Marija Bokor Bratić – načelnik

Prof. dr Milanko Đurić – rukovodilac

Prof. dr Ivana Gušić

Sandra Gajić – odgovorna sestra

Svetlana Milanović

Služba za ortopediju vilica sa zubnom tehnikom

Prof. dr Đorđe Petrović – načelnik

Prof. dr Predrag Vučinić

Doc. dr Stojan Ivić

Jagoda Vuković – odgovorna sestra

Mirjana Stanišić – odgovorni ortodontski tehničar

Tijana Bajandić

Sanja Mijušković

Služba za preventivnu i dečiju stomatologiju

Prof. dr Duška Blagojević – načelnik

Prof. dr Ivan Tušek

Prof. dr Bojan Petrović

Prof. dr Sanja Vujkov

Asist. dr Isidora Nešković

Dr sci. Jelena Komšić

Biljana Ilić – odgovorna sestra

Rebeka Vukosavljević

Živana Nikolić

Zorana Renčević

Služba za zajedničke stomatološke poslove

Ljiljana Radonić – odgovorni RTG tehničar

Igor Gašpar

Mirjana Subašić

Zorica Mišković

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Stevan Dragosavljević – načelnik

Nada Tucakov

Miljan Šarančić

Jela Kostić

Aleksandar Filipov

Melita Đukić

Goran Petrović

Mira Đurić

Dragica Maćešić