SLUŽBA ZA

Dečiju i preventivnu stomatologiju

pružaju se specijalističke usluge iz oblasti prevencije, profilakse i terapije oralnih oboljenja dece.

Kategorije pacijenata

Koje se leče na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja

uz uredno overenu zdravstvenu karticu i uput za Kliniku za stomatologiju Vojvodine možete pogledati ovde.

Služba za dečiju i preventivnu stomatologiju pruža uglavnom sve usluge na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, jer su pacijenti deca i osobe sa posebnim potrebama.