Entries by stevaadmin

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 3

Na osnovu članova 5. – 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks ), v. d. direktora Klinike za stomatologiju Vojvodine raspisuje: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 1. Raspisuje se javni oglas za prijem […]

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 2

Na osnovu članova 5. – 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks ), v. d. direktora Klinike za stomatologiju Vojvodine raspisuje: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 1. Raspisuje se javni oglas za prijem […]

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu članova 5. – 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019), Kadrovskog plana Klinike za stomatologiju Vojvodine za 2020. godinu br. 112-01-31/2020-02 od 24. 12. 2020. godine i Obaveštenja Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno […]